Мінагрополітики України застерігає:

  • не мають права на отримання сільськогосподарської бюджетної дотації особи, які мають податковий борг із ПДВ на наступний день після граничного строку сплати цього податку за звітний період, за котрий надається бюджетна дотація (п. 2 Порядку розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у 2017 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. № 83, даліПорядок № 83). Тому сільгоспвиробникам — платникам ПДВ необхідно здійснювати звірки з підрозділами ДФС на предмет наявності чи відсутності податкової заборгованості до кінця строку сплати податку;
  • бюджетна дотація виплачується товаровиробникам щомісяця пропорційно частці сплаченої до бюджету суми ПДВ за визначеними видами діяльності в загальній сумі сплати ПДВ (п. 5 Порядку № 83). Тобто бюджетна дотація виплачується лише в разі позитивної суми ПДВ по операціях за всіма видами діяльності.

Окрім того, Мінагрополітики роз’яснило порядок розрахунку бюджетної дотації. Так, розмір дотації розраховується як частка реалізованої дотаційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції, помножена на задекларовану суму ПДВ (з урахуванням коефіцієнта пропорційності відповідно до бюджетного фінансування).

Приклад

1

Виписані податкові накладні за місяць (усього),

у тому числі за видами діяльності, що дотуються

250

200

2

Питома вага, коефіцієнт (200/250)

0,8

3

Сума ПДВ, що підлягає сплаті (сплачено) за декларацією

50

4

Сума дотації, що підлягає сплаті виробникам

(50 × 0,8)

40

Така інформація опублікована на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»