Документи (екстрене повідомлення про нещасний випадок, повідомлення про професійне захворювання за формою П-3, довідки лікувально-профілактичних закладів, експертні висновки, інші документи, які необхідні для проведення об’єктивного та своєчасного розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань), які видані, затверджені чи підписані після 1 грудня 2014 року органами, установами, організаціями, не підпорядкованими українській владі, не можна вважати такими, які складені відповідно до вимог чинного законодавства України, та використовувати їх для розслідування нещасних випадків або причин виникнення професійних захворювань у зв’язку з тим, що із цього періоду припинено діяльність усіх бюджетних і державних установ на територіях, не підконтрольних українській владі.

На це звертає увагу ФСС з ТВП у листі від 22.05.2017 р. № 100-06-3 у відповіді на запит щодо роз’яснення з питань правомірності або можливості (неможливості) проведення розслідування нещасного випадку, що стався на території, не підконтрольній українській владі, із працівником підприємства, яке зареєстровано та фактично знаходиться на території, підконтрольній українській владі.

Таким чином, якщо нещасні випадки сталися на територіях, не підконтрольних органам державної влади України, то наразі відсутні належні умови для створення комісій (спеціальних комісій), отримання необхідних матеріалів, проведення об’єктивного та всебічного розслідування нещасних випадків із дотриманням вимог Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 30.11.2011 р. № 1232.

Проводити розслідування нещасних випадків, професійних захворювань в інший, аніж передбачений КМУ, спосіб члени комісії не мають права, оскільки акт, складений за результатами такого розслідування нещасного випадку, не відповідатиме законодавству та завжди слугуватиме предметом судових спорів за позовом будь-якої зацікавленої особи.

Єдиним способом установлення об’єктивних обставин і причин настання нещасних випадків на виробництві, їх кваліфікації є:

  • проведення обстеження місця події із забезпеченням доступу до нього представників Фонду;
  • вивчення та використання для встановлення факту страхового випадку документів (екстреного повідомлення з лікувально-профілактичного закладу про нещасний випадок, довідки лікувально-профілактичних закладів, експертних висновків, лікарняних листів, інших документів), які видані, затверджені та підписані органами, установами, організаціями, підпорядкованими українській владі, і складені відповідно до вимог чинного законодавства України.

Це можливо після завершення АТО.

Зважаючи на той факт, що виконання роботи страхового експерта з охорони праці на не підконтрольних українській владі територіях може загрожувати їх безпеці, життю та здоров’ю, а також беручи до уваги ту обставину, що на цих територіях припинили свою діяльність усі державні та бюджетні установи, робочі органи виконавчої дирекції Фонду повинні забезпечити участь страхових експертів з охорони праці в розслідуваннях тих нещасних випадків, які сталися винятково на територіях, підконтрольних українській владі.

Водночас робочі органи виконавчої дирекції Фонду в Донецькій та Луганській областях забезпечують накопичення інформації, яка їм надходить, про нещасні випадки та професійні захворювання, що сталися на території, тимчасово неконтрольованій українській владі, з метою можливого повернення до розслідування цих випадків після звільнення тимчасово окупованих територій.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»