Механізм участі Державної регуляторної служби та Мінекономрозвитку в заходах державного нагляду (контролю) визначено окремими порядками. Відповідну постанову № 388 затвердив Кабмін 24 травня 2017 року.

Передбачено, що ДРС бере участь у заходах державного нагляду (контролю), що здійснюються центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, державними колегіальними органами, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування.

ДРС бере участь у заходах державного нагляду (контролю) з метою виявлення та попередження порушень вимог законодавства під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) органами державного нагляду (контролю) і вжиття заходів реагування у випадках, передбачених законом, за фактами виявлення таких порушень.

Підставою для участі вповноважених представників ДРС у заході державного нагляду (контролю) є звернення суб’єкта господарювання, що включений до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю), із зазначенням обґрунтування такої участі.

Мінекономрозвитку бере участь у перевірках ДРС щодо додержання органами державного нагляду (контролю) вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» у частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та заходах державного нагляду (контролю), що здійснюються органами державного нагляду (контролю) за згодою суб’єкта господарювання.

Підставами для участі вповноважених представників Мінекономрозвитку в перевірці ДРС є:

  • доручення Кабінету Міністрів України;
  • доручення Міністра економічного розвитку і торгівлі чи заступника Міністра, який відповідно до розподілу обов’язків забезпечує функціональне спрямування, координацію та контроль за роботою структурного підрозділу, до повноважень якого віднесено формування державної політики з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (за ініціативою Мінекономрозвитку).

Підставами для участі вповноважених представників Мінекономрозвитку в заходах органів державного нагляду (контролю) є:

  • доручення Міністра економічного розвитку і торгівлі чи заступника Міністра, який відповідно до розподілу обов’язків забезпечує функціональне спрямування, координацію та контроль за роботою структурного підрозділу, до повноважень якого віднесено формування державної політики з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (за ініціативою Мінекономрозвитку);
  • звернення суб’єкта господарювання, щодо якого планується здійснення заходу органу державного нагляду (контролю).

Постанова набере чинності з дня офіційного опублікування.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»