Незабаром — дата набрання чинності Законом України «Про споживче кредитування» від 15.11.2016 р. № 1734-VIII (6 місяців із дня його опублікування). Тож у зв’язку із цим нагадаємо, що нового він принесе.

Отже, одне з помітних нововведень — це розміщення кредитодавцем на своєму офіційному веб-сайті інформації, необхідної для отримання споживчого кредиту споживачем. Така інформація повинна містити наявні та можливі схеми кредитування в кредитодавця.

Інформація, що надається кредитодавцем споживачеві, повинна містити відомості про:

1) найменування та місцезнаходження кредитодавця та його структурного підрозділу, через який надається споживчий кредит, реквізити ліцензії та/або свідоцтва про внесення кредитодавця до Державного реєстру банків або Державного реєстру фінансових установ;

2) тип кредиту (кредит, кредитна лінія, кредитування рахунка тощо);

3) суму кредиту, строк кредитування, мету отримання та спосіб надання кредиту;

4) тип процентної ставки (фіксована, змінювана), порядок її обчислення, у т.ч. порядок її зміни, а також індекси, що застосовуються для розрахунку змінюваної процентної ставки. Індекс, який застосовується для розрахунку змінюваної процентної ставки, повинен відповідати вимогам, установленим ЦКУ;

5) види забезпечення за кредитом, необхідність проведення оцінки предмета забезпечення за кредитом і про те, за чий рахунок така оцінка проводиться;

6) реальну річну процентну ставку й орієнтовну загальну вартість кредиту для споживача на дату надання інформації виходячи з вибраних споживачем умов кредитування.

Забороняється в будь-який спосіб ускладнювати прочитання споживачем такої інформації, у т.ч. шляхом її друкування шрифтом меншого розміру, ніж основний текст, злиття кольору шрифту з кольором фону тощо.

У рекламі щодо надання споживчого кредиту заборонено зазначати, що споживчий кредит може надаватися без документального підтвердження кредитоспроможності споживача (позичальника) або що кредит є безпроцентним чи надається під 0%, іншу аналогічну за змістом та сутністю інформацію.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»