Зарплата виплачується працівникам регулярно в робочі дні в строки, установлені колдоговором або нормативним актом роботодавця, погодженим із профспілкою чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а за відсутності таких органів — представниками, обраними й уповноваженими трудовим колективом), але не рідше ніж двічі на місяць через відтинок часу, що не перевищує 16-ти календарних днів, та не пізніше 7-ми днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

Тобто законодавством чітко визначено зобов’язання власника підприємства чи вповноваженої ним особи нараховувати й виплачувати заробітну плату працівникам не рідше ніж двічі на місяць.

Про це нагадує Мінсоцполітики в листі від 10.04.2017 р. № 628/0/102-17/282.

Порядку виплати авансу та зарплати була присвячена тема тижня «Виплата зарплати».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»