У газеті «Голос України» за 03.06.2017 р. № 100 опубліковано Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» від 23.03.2017 р. № 1983-VІІІ (даліЗакон № 1983).

Серед іншого Законом № 1983 передбачено:

1) доповнення Цивільного кодексу України новими статтями щодо започаткування механізму рахунка умовного зберігання (ескроу) (який, зокрема, надасть можливість удосконалення здійснення розрахунків за придбані акції);

2) запровадження понять:

  • домінуючий контрольний пакет акцій — пакет розміром 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства;
  • значний контрольний пакет акцій — пакет розміром 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства;

3) уведення обов’язкового продажу простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, а також обов’язкового придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів;

4) наділення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку правом здійснювати контроль за виконанням учасниками ринку вимог, установлених Законом України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI, щодо:

  • придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій і значного контрольного пакета акцій;
  • обов’язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно) — власника домінуючого контрольного пакета акцій;
  • обов’язкового придбання акцій особою (особами, що діють спільно) — власником домінуючого контрольного пакета акцій на вимогу акціонерів тощо.

Водночас Законом № 1983 унесено низку інших змін до різних законодавчих актів України з метою комплексного врегулювання механізмів придбання акцій товариства за наслідком придбаного контрольного, значного або домінуючого пакета акцій.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»