Усі ключові питання створення та діяльності сільськогосподарських кооперативів в Україні запропоновано врегулювати новою редакцією Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» (законопроект № 6527).

Документом передбачається:

1. Відмовитися від жорсткого поділу сільськогосподарських кооперативів за типами на виробничі й обслуговуючі, надаючи членам (засновникам) сільськогосподарського кооперативу самостійно обирати види діяльності.

2. На законодавчому рівні закріпити й розкрити зміст таких принципів утворення та діяльності сільськогосподарських кооперативів (сільськогосподарських кооперативних об’єднань): добровільність та відкритість членства в сільськогосподарському кооперативі, сільськогосподарському кооперативному об’єднанні; демократичність; обов’язковість участі члена сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання в його господарській та іншій діяльності; автономність і незалежність; сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації (освіта, навчання, інформація); співпраця між кооперативами; урахування інтересів територіальної громади.

3. Створити ефективну модель економічної діяльності сільськогосподарського кооперативу, яка дозволяє підвищити його конкурентоздатність на аграрному ринку, запобігає подвійному оподаткуванню (як на рівні кооперативу, так і на рівні його членів), надає можливість діяти як з метою отримання прибутку, так і зберегти за собою неприбутковий статус.

4. Зберегти положення щодо державної підтримки сільськогосподарської кооперації. До того ж пропонується заснування Агенції сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації, яка, зокрема, здійснюватиме інформаційну, консультативну та методологічну допомогу, спрямовану на розвиток сільськогосподарської кооперації, розроблятиме пропозиції зі створення сприятливої податкової, фінансово-кредитної, інвестиційної державної політики в цій сфері.

Прикінцевими та перехідними положеннями законопроекту також передбачаються необхідні зміни до Господарського та Цивільного кодексів України, а також Законів України «Про кооперацію», «Про фермерське господарство», «Про особисте селянське господарство», а також положення, які врегульовують перехідні відносини щодо діяльності сільськогосподарських виробничих кооперативів, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, а також кооперативних об’єднань сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, зареєстрованих на момент набрання чинності Законом, що пропонується врегулювати.

Необхідні зміни до Податкового кодексу України вносяться окремим законопроектом.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»