За наявності повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття зазначеного номера й офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу) у відповідному полі зазначається слово «відмова».

Про одержані фізичними особами доходи та сплачені з них суми податку податкові агенти зобов’язані повідомити контролюючі органи в податковому розрахунку за формою 1ДФ згідно з вимогами Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. № 4.

Якщо у відповідному полі паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм проставлено слово «відмова» у зв’язку з тим, що фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, то в податковому розрахунку за формою 1ДФ під час надання інформації стосовно такої фізичної особи відображається номер паспорта, який містить дев’ять цифр.

Підкатегорія 103.25 системи «ЗІР».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»