Галузеву угоду укладено між Мінрегіоном, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України (далі — Сторони).

Вона поширюється на працівників, які працюють на умовах найму на підприємствах, в об’єднаннях, компаніях, товариствах, організаціях й установах житлово-комунальної галузі, що перебувають у сфері дії Сторін соціального діалога, які підписали угоду, на виборних і найманих працівників профспілок.

Галузевою угодою передбачено:

1. Мінімальну тарифну ставку (оклад) за просту некваліфіковану працю в розмірі прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб, а мінімальну тарифну ставку робітника I розряду — в розмірі не менш як 120%  розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

2. Єдину сітку міжрозрядних тарифних коефіцієнтів.

3. Коефіцієнти співвідношення мінімальної тарифної ставки робітника I розряду (місячної тарифної ставки) за видами робіт й окремими професіями до встановленої мінімальної тарифної ставки робітника I розряду.

4. Коефіцієнти співвідношення розмірів мінімальних місячних посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців до мінімальної тарифної ставки робітника I розряду основного виробництва (мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії).

5. Коефіцієнти співвідношень розмірів мінімальних місячних посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців до мінімального посадового окладу техніка, установленого в колективному договорі суб’єктів господарювання, які здійснюють технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна.

6. Коефіцієнти співвідношень розмірів місячних посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців науково-дослідних організацій до мінімального розміру тарифної ставки (окладу).

7. Перелік та розмір доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»