Процедуру розрахунку середньозваженого значення показника рентабельності для зіставної юридичної особи під час використання декількох податкових періодів (років) для цілей трансфертного ціноутворення визначено постановою Кабміну «Про затвердження Порядку визначення середньозваженого значення показника рентабельності для зіставної юридичної особи для цілей трансфертного ціноутворення» від 29.03.2017 р. № 191.

У вказаному вище документі наведена формула розрахунку середньозваженого значення показника рентабельності для зіставної юридичної особи визначається як відношення сум відповідних даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності за декілька податкових періодів (років).

Податківці в листі від 26.05.2017 р. № 13539/7/99-99-15-02-01-17 розглянули особливості розрахунку середньозваженого значення показника рентабельності залежно від:

1) валової рентабельності;

2) валової рентабельності собівартості;

3) чистої рентабельності;

4) чистої рентабельності витрат;

5) рентабельності операційних витрат;

6) рентабельності активів;

7) рентабельності капіталу;

8) іншої рентабельності.

У разі якщо окремі дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності, необхідні для розрахунку показника рентабельності окремого податкового періоду (року) зіставної юридичної особи, відсутні, то показники бухгалтерського обліку й фінансової звітності такого періоду (року) не використовуються під час розрахунку середньозваженого значення показника рентабельності такої особи.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»