НБУ змінив вимоги щодо управління банками ризиками у сфері фінансового моніторингу.

Зокрема відбудеться перехід від формалізованої оцінки фінансового стану банківських клієнтів до аналізу їх реальних фінансових можливостей, що сприятиме ефективнішому управлінню ризиками банківськими установами України.

Відповідні зміни передбачено постановою Правління НБУ «Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» від 25.05.2017 р. № 42.

Серед положень цього документа, зокрема:

1. Здійснення оцінки ризику передбачає встановлення рівня ризику клієнта з урахуванням таких основних складових ризику: ризику за типом клієнта, ризику послуги, яку клієнт отримує від банку, і географічного ризику.

2. Банк самостійно з урахуванням ризик-орієнтованих підходів визначає перелік необхідної інформації (у т.ч. інформації, яка є публічною (відкритою), та/або додаткових документів, у т.ч. офіційних документів, що мають використовуватися для проведення оцінки (уточнення оцінки) фінансового стану клієнта, за умови, якщо обсяг інформації за такими документами є достатнім для проведення відповідної ефективної оцінки (уточнення оцінки) фінансового стану клієнта, а також належного аналізу відповідності фінансових операцій клієнта його фінансовому стану (оцінці фінансового стану)).

Банк з урахуванням ризик-орієнтованих підходів має здійснити документально підтверджену перевірку джерел походження коштів (активів) клієнта на підставі офіційних документів, належним чином засвідчених їх копій або інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою). Результат цієї перевірки має бути достатнім для визначення наявності/відсутності реально достатніх фінансових можливостей, розпорядження якими надає змогу проводити чи ініціювати проведення фінансових операцій на відповідні суми.

Для здійснення такої перевірки джерелом походження коштів фізичної особи/фізичної особи — підприємця можуть бути: заробітна плата, дохід, отриманий за реалізацію продукції, надані послуги, продаж майна, отримання спадку, отримання страхової суми за договором страхування, виграш у лотерею, набуття права на скарб, інші виплати відповідно до умов цивільно-правового правочину (договору).

Банк для з’ясування джерел походження власних коштів фізичної особи може витребувати, зокрема, відповідні документи. Якщо фізична особа згідно з податковим законодавством не подавала податкової декларації за будь-який із років, що передують останньому звітному року перед відповідною датою (датою здійснення аналізу), то для підтвердження достатності власних коштів фізичної особи банком може бути використана надана клієнтом/представником клієнта інформація, одержана ним у встановленому законодавством порядку від відповідного державного органу, про доходи, отримані у відповідному році, і сплачені із цих доходів податки.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»