Головний державний інспектор відділу з питань експертизи умов праці Управління Держпраці роз’яснила питання: чи потрібно заповнювати табель обліку робочого часу двічі на місяць?

Так, ведення табельного облiку використання робочого часу на пiдприємствах, в установах й органiзацiях регулюється  наказом Держкомстату України вiд 05.12.2008 р. № 489 (типова форма № П-5). У табелi робляться вiдмiтки про фактично вiдпрацьований час, вiдпрацьованi за мiсяць години, у т.ч. надурочнi, вечiрнi, нiчнi години роботи тощо, а також iншi вiдхилення вiд нормальних умов роботи.

Своєю чергою, згiдно зі ст. 115 КЗпП зарплата виплачується працiвникам регулярно в робочi днi в строки, установленi колективним договором, але не рiдше ніж двічі на мiсяць через промiжок часу, що не перевищує 16 к.дн.

Вiдповiдно, табель заповнюється двiчi на мiсяць: за першу половину мiсяця — для нарахування авансових платежiв і за весь мiсяць — для розрахунку заробiтної плати за мiсяць. Наприкiнцi мiсяця в табелi пiдраховується загальна кiлькiсть вiдпрацьованих днiв i днiв неявок на роботу. Табель подається до бухгалтерiї завчасно для своєчасного розрахунку заробiтної плати.

Про виплату авансу йшлося в матеріалах:

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»