Форму акцизної накладної та розрахунок коригування до неї доповнено типом причини «6 — виробництво пального в споживчій тарі ємністю до двох літрів (включно)».

У Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального (даліПорядок) уточнено, що у випадку відвантаження пального для власного споживання в акцизній накладній (розрахунку коригування) мають бути заповнені всі обов’язкові реквізити.

Водночас обов’язкові реквізити акцизної накладної, що ідентифікують отримувача пального, визначені пп.пп. «г» та «ґ» п. 231.1 ПКУ, не вказуються в разі відвантаження виробником пального в споживчій тарі ємністю до двох літрів (включно).

Також передбачено доповнити Порядок нормою, згідно з якою під час складання заявки на поповнення (коригування) залишку пального, що відвантажується на умовах, установлених ст. 229 ПКУ, у верхній лівій частині відповідного виду заявки (основна або коригуюча) замість відмітки «Х» проставляється тип причини «1».

Під час складання заявки на поповнення (коригування) залишку пального в межах інвентаризаційних залишків пального станом на 01 березня 2016 року особою, яка відповідно до покладених на неї завдань організовує виконання затверджених Кабміном завдань щодо формування, обслуговування, розміщення, відпуску, використання, поповнення та освіження (поповнення) запасів державного матеріального резерву, дотримання нормативних умов їх кількісного та якісного стану та несе відповідальність за їх виконання, проставляється тип причини «2».

Сама форма Заявки на поповнення (коригування) залишку пального викладена в новій редакції.

Наказ Мінфіну «Про затвердження Змін до форми акцизної накладної, форми розрахунку коригування акцизної накладної, форми заявки на поповнення (коригування) залишку пального, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального» від 24.04.2017 р. № 452 набере чинності з дня його офіційного опублікування, орієнтовно — 06.06.2017 р. 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»