Операції з постачання товарів (у т.ч. і безоплатного постачання) за межі митної території України в митному режимі експорту, за якими ціна придбання/звичайна ціна/балансова (залишкова) вартість перевищує фактичну ціну (договірну вартість), оподатковуються за нульовою ставкою.

У верхній лівій частині податкової накладної складеної на такі операції, у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причин» робиться помітка «Х» та зазначається тип причини «07»Складена на операції з вивезення товарів за межі митної території України.

У графі «Отримувач (покупець)» зазначаються найменування (П. І. Б.) нерезидента та через кому — країна, у якій зареєстрований покупець (нерезидент), а в графі «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний індивідуальний податковий номер «300000000000».

Інші графи такої податкової накладної заповнюються в загальному порядку.

Водночас немає потреби складати другу податкову накладну на суму перевищення ціни придбання/звичайної ціни/балансової (залишкової) вартості експортованих товарів над фактичною ціною їх постачання.

Таке роз’яснення опубліковано в підкатегорії 101.07 системи «ЗІР».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»