Законодавцем визначено спеціальний порядок відчуження та набуття права власності на транспортні засоби, який невіддільно пов’язаний з обов’язковою реєстрацією власником придбаного автомобіля у відповідних органах. Продаж транспортного засобу, що має ідентифікаційний номер, передбачає відповідне оформлення договору купівлі-продажу цього транспортного засобу, зняття його з обліку, отримання свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт).

Натомість довіреність свідчить про наявність між особою, яка її видала, й особою, якій її видано, правовідносин, які є представницькими відносинами.

Договір купівлі-продажу — це угода, за якою продавець (одна сторона) зобов’язується передати майно у власність покупцеві (другій стороні), а покупець зобов’язується прийняти майно та сплатити за нього певну грошову суму.

Таким чином, видача довіреності на володіння, користування та розпорядження транспортним засобом без належного укладення договору купівлі-продажу цього транспортного засобу не вважається укладеним відповідно до закону договором та не є підставою для набуття права власності на транспортний засіб особою, яка цю довіреність отримала.

Відповідні висновки робить Апеляційний суд Львівської області в ухвалі від 12.04.2017 р. у справі № 450/2433/15.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»