Під час вирішення спорів про виплату премій необхідно керуватися нормативно-правовими актами, якими визначено умови та розмір цих виплат. Працівники, на яких поширюються зазначені нормативно-правові акти, можуть бути позбавлені таких виплат (або розмір останніх може бути зменшено) лише у випадках і за умов, передбачених згаданими актами.

На підприємствах може затверджуватися положення про преміювання.

Частина 3 ст. 97 КЗпП лише зобов’язує власника встановлювати конкретні розміри премій з урахуванням вимог колективного договору, зміст якого повинен відповідати законодавству й угодам.

Законодавство не вимагає, щоб власник реалізував свої повноваження збільшувати, зменшувати розміри премій, які виплачуються конкретним працівникам, повноваження повністю або частково позбавляти конкретного працівника премій обов’язково за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації. Власник має право самостійно вирішувати ці питання, якщо інше не передбачено положенням про преміювання (колективним договором).

Частина 4 ст. 97 КЗпП, яка забороняє власникові приймати одностороннє рішення з питань оплати праці, що погіршує умови, установлені у відповідному порядку, не стосується випадків, коли власник застосовує встановлені на підприємстві відповідно до законодавства умови оплати праці. Прийняття керівником підприємства на основі положення про преміювання й у межах своєї компетенції рішення про зменшення розміру премій, позбавлення працівників премій повністю або частково, не можна кваліфікувати як погіршення умов оплати праці, про яке працівник повинен бути заздалегідь попереджений.

Відповідні висновки робить ВСУ в постанові від 15.05.2017 р. у справі № 6-2790цс16.

У справі, що розглядалася, працівник просив визнати протиправним і скасувати наказ директора підприємства у частині позбавлення його премії за листопад 2015 року, зобов’язати повернути належну йому премію, а також покласти на директора підприємства обов’язок відшкодувати шкоду, заподіяну його незаконними діями. Позивач вважав наказ безпідставним, оскільки не вчиняв жодних порушень, а відповідач не проводив службового розслідування щодо нього, не складав відповідного акта за результатами його проведення, пояснень від нього та згоди профспілки, членом якої він є, не отримував.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»