У випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігаються середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються під час обчислення середньої заробітної плати, за відтинок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення.

У разі зміни тарифної ставки (посадового окладу) працівникові у зв’язку з присвоєнням вищого розряду, переведенням на іншу вищеоплачувану роботу (посаду) тощо таке коригування середньої заробітної плати не провадиться.

Це передбачає п. 10 Порядку № 100.

Із 01.01.2017 р. посадові оклади (ставки заробітної плати) педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів підвищилися на 2 тарифні розряди.

Зважаючи на це, Мінсоцполітики в листі від 10.04.2017 р. № 1099/0/101-17/282 доходить висновку: обчислення середньої заробітної плати педагогічним працівникам проводиться шляхом коригування виплат, які враховуються під час обчислення середньої зарплати, на коефіцієнт підвищення окладу, який розраховується діленням окладу, що встановлений працівнику після підвищення, на оклад, який був у працівника до підвищення.

Аналогічну позицію було викладено й у листі Профспілки працівників освіти і науки України від 07.04.2017 р. № 02-8/189.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»