Процедуру здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності органами державного нагляду (контролю) затвердили окремим порядком.

Відповідну постанову № 350 Уряд затвердив 24 травня. Документ чинний із 26.05.2017 р.

Передбачено, що комплексні заходи здійснюються відповідно до плану, який затверджується наказом ДРС й оприлюднюється на її офіційному веб-сайті не пізніше 15 листопада року, що передує плановому.

Строк здійснення комплексного заходу не може перевищувати 10-ти робочих днів, а щодо суб’єктів мікро-, малого підприємництва — 5-ти робочих днів.

Для здійснення комплексного заходу кожен орган державного нагляду (контролю) видає наказ (рішення, розпорядження), котрий має містити найменування суб’єкта господарювання, щодо якого провадитиметься захід, і предмет комплексного заходу.

На підставі наказу (рішення, розпорядження) оформлюється посвідчення (направлення) на здійснення заходу.

Перед початком здійснення комплексних заходів посадові особи кожного органу державного нагляду  зобов’язані пред’явити керівнику суб’єкта господарювання посвідчення (направлення) і службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), і надати суб’єкту господарювання копію посвідчення (направлення).

За результатами здійснення комплексних заходів кожним органом державного нагляду (контролю) окремо складаються акти у двох примірниках.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»