Схеми посадових окладів для посадових осіб і службовців органів місцевого самоврядування оновлено.

Постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 353 викладено в новій редакції додатки 48–55 до постанови «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268.

Документ набирає чинності 26.05.2017 р. (опубліковано в «Урядовому кур’єрі» за 26.05.2017 р. № 96).

Тепер мінімальний оклад спеціаліста сільської (селищної) ради встановлено на рівні 2000 грн.

Окремо наведено схеми посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад та їх виконавчих комітетів, сільських, селищних рад, що представляють інтереси об’єднаних територіальних громад, та їх виконавчих комітетів; а також посадових окладів працівників і спеціалістів департаментів, управлінь, відділів, інших виконавчих органів міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад, виконавчих органів сільських, селищних рад, що представляють інтереси об’єднаних територіальних громад.

Окрім того, скасовано обмеження на встановлення сільським, селищним головам, їх заступникам й іншим керівним працівникам і спеціалістам апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих органів надбавки за високі досягнення в праці або за виконання особливо важливої роботи.

Преміювання голів обласних, районних і районних у містах рад, їх заступників, сільських, селищних і міських голів, установлення їм надбавок, надання матеріальної допомоги здійснюється в порядку та розмірах, визначених Постановою № 268, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається відповідною радою.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»