Базою обкладення ПДВ у експедитора є вартість наданих транспортно-експедиторських послуг (винагорода експедитора) і вартість послуг із перевезення за умови, якщо перевізник є платником ПДВ. У разі якщо перевізник не є платником ПДВ, то вартість наданих таким перевізником послуг не збільшує бази обкладення ПДВ у експедитора під час надання транспортно-експедиторських послуг замовнику (див. Узагальнюючу податкову консультацію щодо порядку оподаткування податком на додану вартість транспортно-експедиторської діяльності, затверджену наказом ДПС України від 06.07.2012 р. № 610).

Згідно з п.п. 5, 6 ч. 10 ст. 58 Митного кодексу України (даліМКУ), під час визначення митної вартості товарів до ціни, що була фактично сплачена чи підлягає сплаті за оцінювані товари, додаються витрати на транспортування оцінюваних товарів до аеропорту, порту чи іншого місця ввезення на митну територію України й витрати на навантаження, вивантаження та обробку оцінюваних товарів, пов’язані з їх транспортуванням до аеропорту, порту чи іншого місця ввезення на митну територію України, якщо такі витрати не включалися до ціни, котра була фактично сплачена або підлягає сплаті.

Відповідно до ч. 3 п. 2, ч. 11 ст. 58 МКУ, витрати на транспортування товару після його ввезення НЕ включаються до митної вартості товарів за умови виділення їх із ціни, що була фактично сплачена за оцінювані товари, які документально підтверджено та які підлягають обчисленню.

До того ж транспортна експедиція є допоміжним видом діяльності, пов’язаним із перевезенням вантажу (п. 4 ст. 306 Господарського кодексу України).

Згідно з п. 8 Методичних рекомендацій з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 05.02.2001 р. № 65, до собівартості перевезень включаються також витрати, пов’язані з реалізацією перевезень (робіт, послуг), зокрема: оплата послуг транспортно-експедиторських, страхових і посередницьких організацій (включаючи комісійну винагороду).

Зважаючи на викладене, плата експедитору за надання ним послуг з організації та забезпечення перевезень імпортних вантажів на умовах постачання, які передбачають оплату транспортних витрат за рахунок покупця товару, у т.ч. у разі надання послуги на всьому шляху прямування вантажу від пункту його відправлення до пункту його призначення, може розглядатися в кожному окремому випадку, виходячи з виду, транспортно-експедиторської послуги, яка надається експедитором.

Таке роз’яснення надало ГУ ДФС у Львiвськiй області в індивідуальній податковій консультації від 23.05.2017 р. № 301/ІПК/10/13-01-12-01-10.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»