У разі продажу основних засобів юридичними особами — платниками єдиного податку дохід визначається як сума коштів, отриманих від продажу таких основних засобів.

Якщо основні засоби продані після їх використання протягом 12-ти календарних місяців із дня введення в експлуатацію, дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу (п. 292.2 ПКУ).

Залишкова вартість — різниця між первісною (переоціненою) вартістю необоротного активу та сумою його накопиченої амортизації (зносу) (п. 4 П(С)БО 7 «Основні засоби»).

Водночас вартість земельних ділянок не є об’єктом для нарахування амортизації в бухобліку (п. 22 П(С)БО 7), а отже — земельні ділянки не мають залишкової вартості.

Таким чином, юрособа — платник єдиного податку групи 3 у разі продажу земельної ділянки (що використовується понад рік як окремий об’єкт власності) включає до складу доходів УСІ надходження коштів, отримані від продажу такої земельної ділянки, у звітному періоді (кварталі) їх отримання.

Такого висновку дійшло ГУ ДФС в Одеській області в індивідуальній податковій консультації від 19.05.2017 р. № 279/ІПК/10/15-32-12-04-21.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»