У разі випуску товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на митній території України чи передання таких товарів у користування іншій особі митні платежі сплачуються в обсязі, передбаченому законом для ввезення цих товарів на митну територію України в митному режимі імпорту, за відрахуванням суми, уже сплаченої на підставі умовного часткового звільнення цих товарів від оподаткування митними платежами (ч. 7 ст. 106 МКУ).

Для нарахування митних платежів під час оформлення митної декларації в митному режимі імпорту відповідно до ст. 31 МКУ застосовується офіційний курс валюти України до іноземної валюти, установлений НБУ, що діє на 0 годин дня подання митної декларації.

Крім того, ч. 7 ст. 106 МКУ визначено, що за період, коли застосовувалося таке звільнення, підлягають сплаті проценти із сум податкових зобов’язань, що підлягали б сплаті в разі, якби щодо таких сум надавалося розстрочення податкових зобов’язань відповідно до р. ІІ ПКУ.

У разі випуску товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на митній території України під час розрахунку процентів із сум податкових зобов’язань застосовуються база оподаткування та розмір облікової ставки НБУ на дату поміщення їх у митний режим тимчасового ввезення.

Крім того, до бази обкладення ПДВ не включаються суми процентів із сум податкових зобов’язань по миту.

Відповідно до Класифікатора видів надходжень бюджету, що контролюються митними органами, для процентів із сум податкових зобов’язань, що підлягають сплаті у разі випуску у вільний обіг на митній території України або передачі у користування іншій особі товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, затвердженого наказом Мінфіну від 20.09.2012 р. № 1011, застосовуються:

  • коди видів надходжень: по миту — «056», по податку на додану вартість — «057»;
  • коди бюджетної класифікації: по миту — «15010100», по податку на додану вартість — «14070100».

Відповідні пояснення містить лист ДФС від 22.05.2017 р. № 12767/7/99-99-19-01-01-17. У ньому ж наведено приклади заповнення графи 47 МД щодо нарахування мита, ПДВ і процентів із сум податкових зобов’язань.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»