У результаті Дерегуляційного дня Кабінет Міністрів ухвалив Стратегію розвитку малого та середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року. Її реалізація сприятиме закріпленню системного підходу до формування й реалізації державної політики в цій сфері та створенню сприятливих умов для розвитку конкурентоспроможного малого й середнього бізнесу (МСБ).

Також Уряд підтримав лібералізацію системи державного нагляду (контролю), яка дозволить скоротити кількість контактів органів контролю та бізнесу й істотно зменшити корупційні ризики. Зокрема, схвалено:

1. Запровадження публічної інтегрованої бази перевірок, а саме Порядку функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), що зробить діяльність контролюючих органів більш прозорою, прогнозованою та підзвітною. Також Уряд схвалив методику, за допомогою якої органи контролю зможуть визначати допустиму частоту перевірок бізнесу. Така методика забезпечить єдиний підхід до розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю).

2. Порядок здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю), який визначає процедуру проведення планових заходів контролю комплексно, тобто одночасно всіма контролюючими органами.

3. Надання права Мінекономрозвитку та ДРС проводити моніторинг за дотриманням контролюючими органами основних норм Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Це рішення дозволить підсилити захищеність бізнесу від контролюючих органів шляхом залучення Мінекономрозвитку та ДРС до перевірок за ініціативою підприємства.

4. Удосконалення процедури подання документів в електронній формі до органу ліцензування.

5. Рішення про відкриття публічного доступу до інформації про містобудівну документацію через новий веб-сервіс на сайті Мінрегіонбуду.

За даними Урядового порталу

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»