Якщо нерезидент вважає, що з його доходів було утримано суму податку, яка перевищує суму, належну до сплати відповідно до правил міжнародного договору України, розгляд питання про відшкодування різниці здійснюється на підставі подання до контролюючого органу за місцезнаходженням (місцем проживання) особи, яка виплатила доходи нерезидентові й утримала з них податок, заяви про повернення суми податку на доходи із джерелом їх походження з України (п. 103.11 ПКУ). Водночас нерезидентом або посадовою (уповноваженою) особою, яка повинна підтвердити свої повноваження згідно із законодавством України, подаються необхідні підтвердні документи.

Контролюючий орган перевіряє відповідність даних, зазначених у заяві та підтвердних документах, фактичним даним і відповідному міжнародному договору України, а також факт перерахування до бюджету відповідних сум податку особою, яка виплатила доходи нерезидентові.

У разі підтвердження факту зайвого утримання сум податку контролюючий орган приймає рішення про повернення відповідної суми нерезидентові, копії якого надаються особі, яка під час виплати доходів нерезидентові утримала податок, та нерезидентові (уповноваженій особі). Висновок про повернення сум надміру сплаченого податку надсилається до Казначейства. Своєю чергою, Казначейство на підставі такого висновку перераховує кошти в розмірі, визначеному у висновку, на рахунок особи, яка надміру утримала податок із доходів нерезидента.

Особа, яка здійснила виплату доходу нерезидентові, повертає йому різницю між сумою податку, яка була утримана, та сумою, належною до сплати відповідно до міжнародного договору України, після отримання копії рішення контролюючого органу про повернення суми надміру сплачених грошових зобов’язань або після зарахування коштів від Казначейства.

Кошти, які за рішенням контролюючого органу повинні повертатись особі, яка зайво утримала податок із доходів нерезидента, можуть бути зараховані в рахунок сплати інших податкових зобов’язань такої особи за її письмовою заявою, яка подається під час розгляду заяви нерезидента про повернення надміру утриманих сум податку. У цьому разі висновок про повернення надміру сплаченої суми податку до відповідного органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, не надсилається.

Отже, урахування наявної переплати з податку на прибуток іноземних юридичних осіб в оплату грошового зобов’язання із цього податку при виплаті доходу нерезиденту без заяви платника не передбачено.

Таке роз’яснення наведено в індивідуальній податковій консультації Офісу великих платників ДФС від 18.05.2017 р. № 258/ІПК/28-10-01-03-11.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»