Порядок проведення перевірок страхувальників регулюється постановою Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Про затвердження Інструкції про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийняття рішень за їх результатами та процедуру оскарження» від 22.12.2010 р. № 29.

Під час перевірок страхувальників перевіряються:

  • правомірність призначення та виплати матеріального забезпечення застрахованим особам;
  • стан заборгованості по страхових коштах;
  • правомірність призначення та виплати матеріального забезпечення застрахованим особам;
  • правильність обчислення середньоденної заробітної плати, з якої обчислюються суми матеріального забезпечення застрахованим особам;
  • правомірність заявлення та використання страхових коштів, які надійшли від органів Фонду;
  • правомірність видачі й використання путівок на санаторно-курортне лікування працівниками та членами їх сімей і правильність ведення їх обліку, своєчасність сплати їх часткової вартості, робота комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації;
  • відповідність даних бухгалтерського обліку даним звітності по коштах Фонду та даним статистичної звітності.

За результатами перевірки складається акт у 2-х примірниках і підписується особами, що проводили перевірку, керівником, бухгалтером або вповноваженою керівником особою та головою комісії (уповноваженим) із соціального страхування страхувальника, який перевіряється.

Один примірник акта перевірки вручається страхувальнику з відміткою про отримання, а другий зберігається в органі Фонду, який здійснив перевірку.

Рішення про повернення коштів Фонду та застосування фінансових санкцій до страхувальника приймається керівником (його заступником) органу Фонду за матеріалами акта перевірки. Таке рішення надсилається страхувальнику разом із листом про результати розгляду заперечень (за їх наявності) протягом 20-ти календарних днів із дня підписання акта перевірки.

Страхувальник може оскаржити рішення. Скарга вважається задоволеною на користь страхувальника, якщо протягом 20-денного строку не надіслано вмотивованого рішення. Скарга на рішення органу Фонду, подана з дотриманням порядку та строків, призупиняє строки сплати страхових коштів і фінансових санкцій до винесення рішення органом Фонду вищого рівня або до дня набрання судовим рішенням законної сили.

Київське міське відділення ФСС з ТВП

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»