Чи обкладається ПДФО сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження, не поверненої в установлений строк у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю такого платника?

Відповідь на це запитання зазначається в індивідуальній податковій консультації ДФС від 13.05.2017 р. № 175/5/99-99-13-02-03-16/ІПК.

Під час перевірки звітів про використання коштів для вирішення господарських питань особлива увага приділяється дотриманню підзвітними особами встановлених строків складання та подання до бухгалтерії відповідних звітів, своєчасності повернення до каси підприємств залишку невикористаних коштів (одночасно з відповідним звітом), їх погашенню, наявності оригіналів підтвердних документів, тощо. Крім того, ураховується те, що подання звітів про використання коштів із порушенням установлених строків може дозволятися лише у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю підзвітної особи або за інших обставин, що мають документальне підтвердження.

Положеннями пп. «а» пп. 170.9.2 ПКУ  не передбачено перенесення строку подання працівником Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та повернення суми надміру витрачених коштів, отриманих таким працівником на відрядження, у разі його тимчасової непрацездатності.

Отже, сума надміру витрачених коштів, не повернених працівником у встановлені законодавством строки, включається до його загального місячного (річного) оподатковуваного доходу й обкладається податком на доходи фізичних осіб на загальних підставах.

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»