Розмір тимчасового (до проведення державної експертизи матеріалів геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин) коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства для застосування під час обчислення податкових зобов’язань із рентної плати у 2017 році становить:

  • для нафтогазодобувних підприємств — 0,87,
  • для решти гірничих підприємств — 0,22.

Коефіцієнт рентабельності під час обчислення податкових зобов’язань із рентної плати гірничими підприємствами, наприклад, у випадку видобування підземних вод, розраховується таким чином:

  • якщо підприємство є платником ренти за спецводокористування та має протокол затвердження запасів корисних копалин ділянки надр, то застосовується коефіцієнт рентабельності, який визначено в такому протоколі затвердження запасів корисних копалин ділянки надр (родовища або частини родовища);
  • якщо підприємство, яке на підставі спеціального дозволу на користування надрами добуває підземну воду та має протокол затвердження запасів корисних копалин, то застосовується коєфіцієнт рентабельності гірничого підприємства, який відповідає величині 3 (трьох) облікових ставок НБУ, що діяли в податковому (звітному) періоді;
  • якщо підприємство, яке на підставі спеціального дозволу на користування надрами добуває підземну воду з метою геологічного вивчення, у т.ч. на етапі дослідно-промислової розробки, та не має протоколу затвердження запасів корисних копалин (родовища або частини родовища),

або

  • якщо підприємство добуває підземну воду на підставі дозволу на спеціальне водокористування з вилученням води з підземного водного об’єкта, то податкові зобов’язання з рентної плати визначаються із застосуванням коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства, обчисленого Державною комісією України по запасах корисних копалин для відповідного податкового року.

Лист ДФС від 10.05.2017 р. № 11510/7/99-99-12-02-03-17

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»