У разі здійснення реорганізації неприбуткової організації необхідно керуватися п. 14 Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженого постановою КМУ від 13.07.2016 р. № 440 (даліПорядок № 440).

Так, п. 14 Порядку № 440 передбачено, що в разі зміни організаційно-правової форми неприбуткової організації, унесення змін до її установчих документів (або установчих документів організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація згідно із законом) до контролюючого органу подається реєстраційна заява з позначкою «зміни», до якої додаються копії документів відповідно до п. 6 Порядку № 440. Заява та копії документів повинні бути подані протягом 30-ти к.дн. із дня державної реєстрації таких змін, а в разі коли державна реєстрація змін не здійснюється, — протягом 30-ти к.дн. із моменту виникнення зазначених у цьому пункті обставин.

Таке роз’яснення надала ДФСУ в листі від 18.04.2017 р. № 6404/5/99-99-15-02-02-16.

Водночас завважте: в остаточному висновку контролерів мовиться про реорганізацію. Однак реорганізація може здійснюватися не лише шляхом перетворення (зміни організаційно-правової форми), але також шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу. Унаслідок окремих із зазначених видів реорганізації створюється нова юридична особа (або декілька нових юросіб). Тож про п. 14 Порядку № 440 в таких випадках, вочевидь, не йдеться.

 

 

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»