У зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці — систем і розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, установлення чи скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад тощо — працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за 2 місяці.

Припинення трудового договору за п. 6 ст. 36 КЗпП у разі відмови працівника від продовження роботи зі зміненими істотними умовами праці може бути визнане обґрунтованим, якщо зміна істотних умов праці при провадженні роботи за тією самою спеціальністю, кваліфікацією чи посадою викликана змінами в організації виробництва та праці (раціоналізацією робочих місць, уведенням нових форм організації праці, у тому числі перехід на бригадну форму організації праці та, навпаки, упровадженням передових методів, технологій тощо).

Своєю чергою, скорочення обсягів продажу продукції не може бути визнано зміною в організації виробництва та праці.

Водночас наявність таких обставин може спричинити, зокрема, раціоналізацію робочих місць, що розцінюється як зміна істотних умов праці.

На це звертає увагу Мінсоцполітики в листі від 13.04.2017 р. № 159/0/22-17.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»