У разі якщо основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, така ліквідація для цілей оподаткування розглядається як постачання цих основних виробничих або невиробничих засобів за звичайними цінами, але не нижче за балансову вартість на момент ліквідації (п. 189.9 ПКУ).

Водночас норма п. 189.9 ПКУ не поширюється на випадки, коли основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються у зв’язку з їх знищенням або зруйнуванням унаслідок дії обставин непереборної сили, у решті випадків, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у т.ч. у разі викрадення основних виробничих або невиробничих засобів, що підтверджується згідно із законодавством чи коли платник податку подає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення основних виробничих або невиробничих засобів в інший спосіб, унаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням (абз. 2 п. 189.9 ПКУ).

Таким чином, підставою для застосування вимог абз. 2 п. 189.9 ПКУ стосовно ненарахування податкових зобов’язань під час ліквідації основних засобів є причина їх ліквідації, зокрема знищення або зруйнування основних засобів унаслідок дії обставин непереборної сили або коли така ліквідації здійснюється без згоди платника податку, у т.ч. у випадку викрадення основних засобів, за умови підтвердження таких обставин згідно із законодавством.

Стосовно документів, що підтверджують ліквідацію, знищення, розібрання чи перетворення основного засобу у випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, то їх перелік залежить від самої причини ліквідації.

Такими документами можуть бути відповідні довідки Торгово-промислової палати про настання обставин непереборної сили, довідки з відповідних правоохоронних органів (їх підрозділів) про викрадення основних засобів, їх знищення внаслідок пожежі тощо.

Таке роз’яснення надала ДФСУ в індивідуальній податковій консультації від 03.05.2017 р. № 52/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

Як бачимо, податківці вже не наполягають на нарахуванні технічних податкових зобов’язань із ПДВ відповідно до пп. «г» п. 198.5 ПКУ. Адже з 01.01.2017 р. такі податкові зобов’язання з ПДВ не нараховуються у випадках, передбачених п. 189.9 ПКУ.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»