Нормами ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, що виникають в результаті перерахунку зобов’язань по сплаті податків і зборів за минулі періоди, тобто такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату.

Отриманий дохід від перерахунку завищених податкових зобов’язань (у конкретному випадку — з плати за землю) за попередні періоди слід віднести до категорії інших доходів із відображенням у «Звіті про фінансові результати» у рядку 2240 «інші доходи» за період, у якому здійснено уточнення цих зобов’язань, з наступним відображенням у податковій декларації з податку на прибуток у рядку 01 «дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку».

Відповідне роз’яснення надало ГУ ДФС у Херсонській області (лист від 03.05.2017 р. № 37/ІПК/21-22-12-04-21).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»