Розглянуто 12 ситуативних питань від бюджетних установ щодо правильного обрання КЕКВ під час здійснення видатків (лист Державної казначейської служби України від 29.03.2017 р. № 16-05/320-5167).

Наведімо окремі з них.

Який КЕКВ застосовується в разі встановлення додаткового котла в котельні, чи потрібно розмежувати за окремими кодами економічної класифікації видатків бюджету придбання основних засобів, установлених у котельні, придбання поточних витратних матеріалів і видатки на монтаж та пусконалагодження обладнання?

Придбання виробничого обладнання та предметів довгострокового користування для установ (організацій) і для реалізації багатоцільових проектів (програм), видатки на монтаж та пусконалагодження обладнання на місцях його безпосередньої експлуатації, якщо це обумовлено договором на придбання зазначеного обладнання, здійснюється за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».

Якщо вказані видатки належать до технічного переоснащення діючих підприємств (за винятком придбання обладнання і предметів довгострокового користування), то видатки здійснюються за КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів».

За яким КЕКВ потрібно проводити оплату доступу до електронних інформаційних видань (газет) — 2210 чи 2240?

Придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань, у т.ч. електронних, здійснюється за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар».

За КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» здійснюється оплата послуг сторонніх фахівців (адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, юридичних осіб та суб’єктів господарювання), зокрема, інформаційних послуг, що надаються інформагентствами засобами електронного зв’язку (новини «онлайн», анонс тощо), послуг із доступу в режимі on-line до електронних баз наукової та науково-технічної інформації, інформаційних ресурсів.

За яким КЕКВ і яким кодом функціональної класифікації здійснюються видатки сільською радою на реконструкцію будівлі комунальної власності для подальшого передання навчальному закладу?

За категорією 3140 «Реконструкція та реставрація» здійснюються видатки на реконструкцію житлового фонду (приміщень), реконструкцію та реставрацію інших об’єктів та реставрацію пам’яток культури, історії та архітектури. Якщо будівля передана для навчальних цілей, то видатки на реконструкцію та модернізацію інших об’єктів (у т.ч. з елементами реставрації) або їх складових частин, що не включені до коду 3141, проводяться за КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів».

За яким КЕКВ необхідно проводити витрати на виготовлення офіційного сайта органу місцевого самоврядування та щомісячну оплату послуг із його обслуговування?

За КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» здійснюється оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення: установлення (інсталяція) програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, web-сторінок/сайтів/порталів), подальшого користування, їх супроводження та обслуговування (у т.ч. навчання користувачів).

Оплата послуг зі створення програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем і комплексів, баз даних, web-сторінок/сайтів/порталів) за умови передання майнових прав власності замовнику проводиться за КЕКВ 3160 «Придбання землі та нематеріальних активів».

За яким КЕКВ необхідно придбавати паливні пелети для опалення приміщень, виготовлені сільськогосподарським підприємством із перероблених решток?

Оплата інших енергоносіїв, які використовуються під час виробництва теплоенергії або іншого виду енергії: дров, нафтопродуктів (у разі якщо закупівля цього нафтопродукту (пально-мастильних матеріалів) не передбачена на інші цілі за кодом 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»), торфу, вугілля, природних енергетичних ресурсів (ядерна, гідравлічна, геотермальна енергія) тощо — здійснюється за КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»