Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі — НКРЕКП), оновила порядок подання госпсуб’єктами у сферах енергетики та комунальних послуг фінансової звітності до НКРЕКП. Щодо цього НКРЕКП було прийнято постанову «Про подання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» від 11.05.2017 р. № 624 (даліПостанова № 624).

Згідно із цією постановою, суб’єкти господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, державне регулювання яких здійснюється НКРЕКП, зокрема:

 • з виробництва електричної енергії;
 • з передачі електричної енергії;
 • з розподілу електричної енергії;
 • з постачання електричної енергії;
 • з транспортування природного газу;
 • з розподілу природного газу;
 • зі зберігання (закачування, відбору) природного газу;
 • з постачання природного газу;
 • з транспортування нафти, нафтопродуктів й інших речовин трубопровідним транспортом;
 • з виробництва теплової енергії на теплогенеруючих установках, включаючи установки для комбінованого виробництва теплової та електричної енергії;
 • з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
 • з постачання теплової енергії;
 • із централізованого водопостачання та водовідведення,

зобов’язані подавати до НКРЕКП:

до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, квартальну фінансову звітність:

 • № 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»;
 • № 2 «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)»;

до 28 лютого наступного за звітним року річну фінансову звітність:

 • № 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»;
 • № 2 «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)»;
 • № 3 «Звіт про рух грошових коштів»;
 • № 4 «Звіт про власний капітал»;
 • примітки до фінансової звітності.

У разі коли дата подання звітності припадає на неробочий день, строк подання переноситься на перший після вихідного робочий день.

Суб’єкти малого підприємництва подають скорочену за показниками річну фінансову звітність:

 • форма № 1-м «Баланс»;
 • форма № 2-м «Звіт про фінансові результати».
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»