У випадку настання захворювання, травми, відпустки по вагітності та пологах тощо випадок тимчасової непрацездатності засвідчується видачею довідки про тимчасову непрацездатність із зазначенням порядкового номера та дати її видачі.

У довідку про тимчасову непрацездатність уносяться всі ті самі реквізити, що й у бланк листка непрацездатності.

Видача довідки про тимчасову непрацездатність із зазначенням номера та дати видачі підлягає внесенню в окремий журнал реєстрації довідок про тимчасову непрацездатність (ф. № 036/о), який пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою закладу охорони здоров’я.

Після отримання бланків листків непрацездатності обмін довідки про тимчасову непрацездатність на листок непрацездатності встановленого зразка проводиться посадовими особами закладу охорони здоров’я (лікуючим лікарем, завідувачем відділення, головою ЛКК).

При обміні довідки про тимчасову непрацездатність на листок непрацездатності на бланку листка непрацездатності в правому верхньому куті вказується: «Замість довідки № _ від _», запис у графі «Звільнення від роботи» у листку непрацездатності проводиться одним рядком. Дата видачі листка непрацездатності має збігатися з датою обміну довідки про тимчасову непрацездатність.

Про порядок видачі та заміни довідок про тимчасову непрацездатність на листки непрацездатності йдеться у спільному листі Департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації та виконавчої дирекції Київського обласного відділення Фонду від 27.04.2017 р. № 26-1-36/1580/1065/09-13.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»