У полі «Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку» форми № 1-ПДВ «Реєстраційна заява платника податку на додану вартість» (далі — Реєстраційна заява) передбачено необхідність указувати відомості лише про відповідальну особу платника, на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Такою особою може бути головний бухгалтер, бухгалтер, керівник і власник підприємства.

Якщо ведення бухгалтерського обліку на договірних засадах здійснює інша юридична або фізична особа, поле «Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку» прокреслюється. У такому випадку до Реєстраційної заяви слід додати копію документа, який підтверджує зазначений факт.

Відповідне роз’яснення фахівців ДФСУ розміщено в підкатегорії 101.02 системи «ЗІР».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»