Інформацію про ставки місцевих податків і зборів можна отримати в ДПІ за місцем розташування об’єкта оподаткування та/або на веб-сайтах місцевих рад.

Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних і юридичних осіб, згідно зі ст. 266 ПКУ встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 м2 бази оподаткування. Ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території, також установлюються органами місцевого самоврядування (п. 284.1 ПКУ).

Копія прийнятого місцевою радою до 25 грудня року, що передує звітному, рішення про встановлення місцевих податків чи зборів надсилається в 10-денний строк із дня оприлюднення до контролюючого органу, у якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків і зборів (пп. 12.3.3 ПКУ).

Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»