Якщо витрати на поліпшення об’єкта оренди проведено за згодою орендодавця та не компенсовано орендарю, то під час повернення об’єкта оренди вартість поліпшення вважається безоплатно наданою послугою та підлягає обкладенню податком на додану вартість за основною ставкою, виходячи із ціни придбання товарів/послуг, використаних для такого поліпшення.

У разі якщо між орендодавцем й орендарем укладено окремі договори про надання орендодавцем орендарю компенсації витрат орендаря на поліпшення об’єкта оренди, то суми коштів, сплачених (відшкодованих, компенсованих) за такими договорами, є окремою операцією з надання послуги з поліпшення основних фондів, розглядаються як окремий об’єкт оподаткування та підлягають обкладенню ПДВ за основною ставкою.

Таке роз’яснення опубліковано в підкатегорії 101.04 системи «ЗІР».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»