Здійснення організаційного, методичного керівництва та контролю за проведенням роботи на всіх етапах, складання переліку робочих місць, що підлягають атестації, визначення обсягів досліджень шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, організація цих досліджень покладаються на атестаційну комісію.

Атестація робочих місць проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж раз на п’ять років (п. 4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою КМУ від 01.08.1992 р. № 442).

Для організації та проведення атестації керівник підприємства видає наказ, у якому затверджує склад, голову й секретаря постійно діючої атестаційної комісії, визначає її повноваження, за потреби — склад цехових (структурних) атестаційних комісій.

До складу комісії включається вповноважений представник виборного органу первинної профспілкової організації, а за відсутності профспілкової організації — уповноважена найманими працівниками особа.

Також до складу атестаційної комісії рекомендується включати головних спеціалістів, працівників відділу кадрів, праці й заробітної плати, охорони праці, органів охорони здоров’я підприємства, організації, представників профспілкового комітету, іншого представницького органу трудового колективу.

Також до проведення Атестації можуть залучатися проектні та науково-дослідні організації, технічні інспекції праці профспілок, територіальні органи Держпраці.

Лист Держпраці від 07.02.2017 р.
№ 1290/4.3/4.6-ДП-17

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»