У разі оплати за поставлені послуги з вивезення твердих побутових відходів за рахунок бюджетних коштів у межах тарифів податкові зобов’язання з ПДВ виникають у момент зарахування коштів на банківський рахунок платника податку чи отримання відповідної компенсації в будь-якій іншій формі, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов’язаннями перед бюджетом.

Водночас оплата за поставлені послуги з вивезення твердих побутових відходів за рахунок бюджетних коштів понад тарифи, яка отримується виробником (виконавцем) житлово-комунальних послуг із бюджету у вигляді виробничої дотації з бюджету, звільняється від обкладення ПДВ відповідно до пп. 197.1.28 ПКУ.

Своєю чергою, платники ПДВ, що здійснюють постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів відповідно до п. 187.7 ПКУ, визначають лише дату виникнення податкових зобов’язань по даті зарахування таких коштів на банківський рахунок платника податку, але не застосовують касовий метод податкового обліку згідно з пп. 14.1.266 ПКУ.

Тож, поле «Відмітка про застосування касового методу податкового обліку» у декларації з ПДВ заповнюється лише в разі застосування касового методу податкового обліку та не заповнюється платниками податку, які здійснюють постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів.

Таким чином, при одночасному застосуванні платником ПДВ двох способів обліку податкових зобов’язань, а саме — за касовим методом та за подією, що сталася раніше (придбані та/або виготовлені ним товари/послуги призначені для часткового використання в операціях, за якими дата виникнення податкових зобов’язань визначається частково за касовим методом, а частково — за методом події, що сталася раніше), право на податковий кредит, відповідно, виникатиме пропорційно такому призначенню та використанню цих товарів/послуг.

Таке роз’яснення опублікувала ДФС у Дніпропетровській області на своєму офіційному веб-сайті.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»