З метою створення сприятливих умов для комплексного та збалансованого розвитку АР Крим, ефективного використання ресурсного потенціалу й залучення інвестицій було прийнято Закон України «Про особливості провадження інвестиційної діяльності на території Автономної Республіки Крим» від 10.10.2013 р. № 639-VІІ.

Для стимулювання інвестицій Законом передбачається можливість надання інвесторам податкових, митних пільг і державних гарантій.

Для реєстрації інвестиційного проекту суб’єкт інвестиційної діяльності має подати до Ради міністрів АР Крим документи, визначені ч. 2 ст. 122 Закону України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. № 1560-XII. Строк розгляду таких документів не перевищує одного місяця з дня їх надходження.

Однак для того щоб інвестиційний проект зареєстрували, він має відповідати таким вимогам:

1) проект реалізується на території АР Крим;

2) суб’єкт господарювання, що реалізує такий проект, зареєстрований на території АР Крим;

3) проект реалізується на основі новітніх енергозберігаючих або екологічно прийнятних технологій;

4) проект передбачає модернізацію діючого або створення нового виробництва;

5) проект спрямований на збереження та/або створення нових робочих місць;

6) проект передбачає збереження кількості заявлених робочих місць на рівні середньогалузевих показників протягом строку його реалізації.

Прикінцевими положеннями цього Закону передбачено, що земельні ділянки, що надаються суб’єктам господарювання, які реалізують інвестиційні проекти на території АР Крим, переходять у їх власність після завершення строку реалізації інвестиційного проекту за умови виконання договору про умови його реалізації.

Закон України «Про особливості провадження інвестиційної діяльності на території Автономної Республіки Крим» від 10.10.2013 р. № 639-VІІ.

Опублікований в газеті «Голос України» за 08.11.2013 р. № 210 (5710).
Набирає чинності 09.11.2013 р.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»