Отримання недержавними пенсійними фондами (далі — НПФ) послуг, які надаються адміністраторами НПФ, компаніями з управління активами та зберігачами пенсійних фондів, забезпечує умови для накопичення пенсійних коштів й убезпечення їх від інфляційного знецінення. Своєю чергою, інформація про суми накопичених пенсійних коштів, належних кожному учаснику фонду, відображається на індивідуальних пенсійних рахунках учасників фонду.

Фіскали зауважили: вимога пп.  133.4.2 ПКУ до установчих документів у частині заборони розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників) неприбуткової організації для пенсійних фондів є такою, що узгоджується з положеннями Закону від 09.07.2003 р. № 1057-ІV (даліЗакон № 1057) по суті, оскільки цей закон визначає заборону розподілу прибутку між засновниками пенсійного фонду, а також відповідає засадам недержавного пенсійного забезпечення, які полягають в отриманні додаткових пенсійних виплат лише учасниками пенсійних фондів.

Проте у ДФС звернули увагу, що на законодавчому рівні потребують узгодження визначення поняття «учасник пенсійного фонду», наведеного в Законі № 1057 й абз. 3 пп. 133.4.1 ПКУ.

Крім того, необхідно узгодити порядок передання активів пенсійних фондів у разі їх ліквідації. Так, в абз. 4 пп. 133.4.1 ПКУ для неприбутківців установлено вимогу щодо передання активів одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду чи зарахування до доходів бюджету в разі припинення юридичної особи. А Закон № 1057 передбачає спеціальний порядок здійснення операцій із пенсійними активами та коштами при ліквідації пенсійних фондів як вимогу до статутів НПФ.

Урегулювання цього питання передбачає внесення законодавчих змін, оскільки установчі документи пенсійних фондів відповідно до вимог Закону № 1057 не можуть містити обмеження щодо передання пенсійних коштів у разі їх ліквідації винятково до інших пенсійних фондів.

Окрім того, НПФ як неприбуткові організації можуть перебувати в Реєстрі неприбуткових установ та організацій до 1 липня 2017 року.

Наостанок фіскали звернули увагу на особливості оподаткування коштів, які нагромаджуються в системі недержавного пенсійного забезпечення. А саме — що ПКУ передбачає звільнення від оподаткування суми коштів у вигляді внесків, які надходять до суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення, котрі є платниками податку на прибуток підприємств.

Лист ДФС від 20.04.2017 р. № 11210-09-10/10846

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»