Відомості про об’єкти оподаткування платника податків у повідомленні за формою № 20-ОПП (розділ 3) заповнюються таким чином:

  • при першому наданні — зазначаються всі об’єкти оподаткування;
  • при наступному поданні — указується новий об’єкт оподаткування чи об’єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни.

Графа 2 «Код ознаки надання інформації» має значення:

1 — первинне надання інформації про об’єкти оподаткування;

3 — зміна відомостей про об’єкт оподаткування;

6 — закриття об’єкта оподаткування.

Під час подання інформації про новий об’єкт оподаткування у графу 2 «Код ознаки надання інформації» уноситься значення «1 – первинне надання інформації про об’єкти оподаткування».

У разі зміни відомостей про об’єкт оподаткування (зміна типу, найменування, місцезнаходження, виду права чи стану об’єкта оподаткування) зазначається оновлена інформація про об’єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни, та в графу 2 «Код ознаки надання інформації» уноситься значення «3 – зміна відомостей про об’єкт оподаткування».

За умови зміни призначення об’єкта оподаткування чи його перепрофілювання інформація щодо такого об’єкта оподаткування надається в повідомленні двома рядками:

  • в одному — зазначається інформація про закриття об’єкта оподаткування, призначення якого змінюється (у графу 2 уноситься значення «6 – закриття об’єкта оподаткування»),
  • у другому — оновлена інформація про об’єкт оподаткування, який створено чи відкрито на основі закритого (у графу 2 уноситься значення «1 – первинне надання інформації про об’єкти оподаткування»), при цьому ідентифікатор об’єкта оподаткування змінюється.

Графа 3 «Тип об’єкта оподаткування» заповнюється відповідно до рекомендованого довідника типів об’єктів оподаткування.

Графа 4 «Найменування об’єкта оподаткування» (зазначити за наявності) заповнюється, якщо об’єкт обліковується з найменуванням.

Графа 5 «Ідентифікатор об’єкта оподаткування» — це числове значення, яке складається з коду типу об’єкта оподаткування та внутрішнього ідентифікатора, прийнятого самою особою, що складається з 5-ти знаків.

Наприклад, для кафе ідентифікатор об’єкта оподаткування може бути 24700001, де: 247 — код типу об’єкта оподаткування відповідно до рекомендованого довідника типів об’єктів оподаткування, 00001 — внутрішній ідентифікатор, прийнятий особою.

У разі зміни місцезнаходження об’єкта оподаткування зазначається нове місцезнаходження такого об’єкта.

Графи 6–7 «Адміністративна одиниця відповідно до КОАТУУ, де знаходиться об’єкт оподаткування» заповнюються відповідно до Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою, що розміщений на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.

У графі 9 «Стан об’єкта оподаткування» зазначається: будується/готується до введення в експлуатацію; експлуатується; тимчасово не експлуатується; здається в оренду; орендується; не придатний до експлуатації; об’єкт відчужений/повернений власнику; зміна призначення/перепрофілювання.

У графі 10 «Вид права на об’єкт» зазначається: право власності; право володіння; право користування (сервітут, емфітевзис, суперфіцій); право господарського відання; право оперативного управління; право постійного користування; право довгострокового користування чи оренди; право короткострокового користування, оренди або найму; іпотека; довірче управління майном.

На підставі проставленої відповідної позначки в графі 11 здійснюється взяття на облік платника податків за неосновним місцем обліку в контролюючому органі за місцезнаходженням об’єкта оподаткування.

Інформація про такі об’єкти оподаткування, як товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг), відображається у відповідній податковій звітності платника податків (податковій декларації з податку на прибуток, з податку на додану вартість, податковий розрахунок за формою № 1 ДФ тощо), тому про такі об’єкти оподаткування не потрібно повідомляти в повідомленні за формою № 20-ОПП.

ГУ ДФС у Тернопільській області

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»