Членами фермерського господарства не можуть бути особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом).

Головою фермерського господарства є його засновник або інша визначена в Статуті особа.

Трудові відносини у фермерському господарстві базуються на основі праці його членів і регулюються Статутом, а осіб, залучених до роботи за трудовим договором (контрактом), — законодавством України про працю.

З особами, залученими до роботи у фермерському господарстві, укладається трудовий договір (контракт) у письмовій формі, у якому визначаються строк договору, умови праці та відпочинку.

Страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, у тому числі в іноземних дипломатичних і консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах.

Члени фермерського господарства є платниками, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску. Такі особи беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування протягом строку, визначеного в договорі про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, але не менше одного року.

При цьому для отримання матеріального забезпечення в разі настання страхового випадку добровільно застрахована особа звертається до робочого органу ФСС з ТВП за місцем проживання із заявою на призначення певного виду допомоги.

Тож ФСС з ТВП на своєму сайт підсумовує, що право на отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності мають:

  • особи, які працюють у фермерському господарстві за трудовим договором (контрактом);
  • члени фермерського господарства в разі укладання договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та сплати ЄСВ.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»