Рішення про встановлення місцевих податків і зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків і зборів або змін (плановий період). В іншому випадку норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Це передбачає пп. 12.3.4 ПКУ, застосування якого пояснює на своєму сайті Державна регуляторна служба.

У разі якщо сільська, селищна, міська рада чи рада об’єднаних територіальних громад, що створена згідно із законом і перспективним планом формування територій громад, у строк до 15 липня не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норм ПКУіз застосуванням їх мінімальних ставок і без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосування плати за землю (пп. 12.3.5 ПКУ, абз. 2 ч. 5 р. XIX «Прикінцеві положення» ПКУ).

Зважаючи на норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щороку (до 15 липня кожного року) переглядати розміри ставок місцевих податків та зборів, що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки діятимуть лише протягом року, на який прийняті.

Таким чином, якщо органи місцевого самоврядування прийняли рішення про затвердження місцевих податків і зборів до 15 липня на відповідний бюджетний період, що настає за плановим періодом, то такі рішення діятимуть лише протягом наступного бюджетного періоду.

За умови якщо органи місцевого самоврядування прийняли рішення про затвердження місцевих податків і зборів на відповідний бюджетний період після 15 липня, то такі рішення діятимуть із наступного бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Приклад 1. Якщо міською радою 24.02.2017 р. (тобто до 15.07.2017 р.) були прийняті рішення про встановлення місцевих податків і зборів, із зазначенням у цих рішеннях бюджетного періоду (відповідний бюджетний рік, наприклад, 2018 рік).

Виходячи з вимог ПКУ та враховуючи, що такі рішення були прийняті міською радою до 15 липня 2017 року, ставки відповідних місцевих податків і зборів діятимуть із 1 січня 2018 року до кінця бюджетного періоду , тобто до 31 грудня 2018 року.

Приклад 2. Якщо рішення про встановлення місцевих податків і зборів будуть прийняті міською радою 04.09.2017 р. (тобто після 15.07.2017 р.) з одночасним зазначенням бюджетного періоду (наприклад, 2018 рік).

У цьому випадку ставки відповідних місцевих податків і зборів діятимуть лише з 1 січня до 31 грудня 2019 року.

У бюджетному періоді 2018 року ставки відповідних місцевих податків і зборів мають сплачуватися платниками таких податків і зборів, у порядку, установленому цим ПКУ, за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю має справлятися із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня 2017 року.

У разі якщо міською радою рішення про встановлення місцевих податків і зборів були прийняті без зазначення бюджетного (податкового) періоду чи із зазначенням, що такі рішення є безстроковими, — це є порушенням вимог Бюджетного та Податкових кодексів України.

Відповідно, прийняті рішення про встановлення місцевих податків і зборів без зазначення бюджетного (податкового) періоду можуть бути підставою для оскарження їх у судовому порядку зацікавленими особами.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»