Для водокористувачів, що підпадають під визначення платників рентної плати за спеціальне використання води, розрахунок із рентної плати за спеціальне використання води (далі — Розрахунок) здійснюється в додатку 5 до Податкової декларації з рентної плати, затвердженої наказом Мінфіну від 17.08.2015 р. № 719.

Для кожного типу водного об’єкта заповнюється окремий Розрахунок.

Тобто якщо, наприклад, платники здійснюють використання обсягів води, видобутої як із поверхневих, так і з підземних водних об’єктів, що відповідно до законодавства віднесено до водних об’єктів загальнодержавного значення, а також провадять або не провадять господарську діяльність із транспортування та/або постачання обсягів таких вод зі змішаних джерел водопостачання загальнодержавного значення споживачам, то вони, керуючись п. 255.10 ПКУ, складають два окремих Розрахунки (за джерелами походження обсягів води) із зазначенням у рядку 6 Розрахунку таких кодів, як:

  • «1.1.2» — у частині обсягів використаної води, видобутої з поверхневих водних об’єктів загальнодержавного значення чи обсягів, що визначаються як частка поверхневих вод у загальному обсязі спожитих вод зі змішаних джерел водопостачання загальнодержавного значення;
  • «1.1.4» — у частині обсягів використаної води, видобутої з підземних водних об’єктів загальнодержавного значення чи обсягів, що визначаються як частка підземних вод у загальному обсязі спожитих вод зі змішаних джерел водопостачання загальнодержавного значення.

Своєю чергою, платники, які здійснюють використання обсягів води, отриманої зі змішаних джерел водопостачання загальнодержавного чи місцевого значення, під час обчислення податкових зобов’язань із рентної плати за спеціальне використання води застосовують ставки рентної плати, установлені для джерел, з яких формуються такі змішані джерела згідно з пп.пп. 255.5.1–255.5.2 ПКУ.

Відповідне роз’яснення наведено в підкатегорії 121.05 системи «ЗІР».

Окрім того, контролери зауважили: рядок 4 додатка 5 (у якому вказується інформація про отриманий документ на спеціальне водокористування) платники, які не належать до категорії первинних водокористувачів, НЕ заповнюють.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»