Відбулось оновлення переліку кодів бюджетної класифікації в розрізі органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, доповнено його новими кодами класифікації доходів бюджету, і закріплено їх за відповідними державними органами.

Це сталося завдяки постанові КМУ від 26.04.2017 р. № 292.

Зокрема, Держаудитслужба контролюватиме надходження за такими кодами доходів бюджету:

  • 21010100 — Частина чистого прибутку (доходу) господарських органiзацiй (державних унiтарних пiдприємств та їх об’єднань), що вилучається до державного бюджету вiдповiдно до закону;
  • 21010300 — Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унiтарних пiдприємств та їх об’єднань, що вилучається до вiдповiдного мiсцевого бюджету;
  • 21010500 — Дивiденди (дохід), нарахованi на акцiї (частки, паї) господарських товариств, у статутних капiталах яких є державна власнiсть;
  • 21010800 — Дивiденди (дохiд), нарахованi на акцiї (частки, паї) господарських товариств, у статутних капiталах яких є майно Автономної Республiки Крим, комунальна власнiсть;
  • 21080600 — Суми, стягненi з винних осiб, за шкоду, заподiяну державi, пiдприємству, установi, органiзацiї;
  • 22080000 — Надходження вiд орендної плати за користування цiлiсним майновим комплексом та iншим державним майном;
  • 24170000 — Надходження коштiв пайової участi у розвитку iнфраструктури населеного пункту;
  • 25000000 — Власнi надходження бюджетних установ (за результатами ревізій, перевірок та аудитів).
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»