Держнагляд за додержанням законодавства про працю здійснюється шляхом витребовування, збирання й аналізу інформації, необхідної для підготовки висновків про стан додержання об’єктом нагляду законодавства про працю, або шляхом проведення перевірки об’єкта нагляду з виїздом за його місцезнаходженням (далі — виїзна перевірка).

Держнагляд здійснюватимуть посадові особи Держпраці та її територіальних органів, що підтверджуватиметься службовим посвідченням такої посадової особи.

Зверніть увагу! Основною метою держнагляду є виявлення порушень і недоліків під час здійснення виконавчими органами міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і центральними органами виконавчої влади (далі — об’єкт нагляду) повноважень, визначених, відповідно, частиною 3 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та частиною 2 статті 259 Кодексу законів про працю України (далі — контрольні повноваження).

Виїзні перевірки проводитимуться відповідно до індивідуального графіка, що затверджується керівником або заступником керівника Держпраці чи її територіального органу згідно з планом роботи Держпраці та її територіального органу на відповідний період. Про проведення виїзної перевірки повідомлятиметься об’єкт нагляду не пізніше ніж за 5 робочих днів до її початку.

З метою здійснення державного нагляду вповноважені посадові особи Держпраці мають право:

1) безперешкодно отримувати від об’єктів нагляду документи, інформацію, показники статистичної та оперативної звітності й будь-які дані, що пов’язані зі здійсненням контрольних повноважень;

2) ставити посадовим особам об’єкта нагляду запитання, отримувати від них необхідні пояснення, звіти, матеріали, іншу інформацію про рівень і стан профілактичної роботи, причини порушень законодавства про працю та вжиті заходи щодо їх усунення;

3) аналізувати матеріали й організаційно-розпорядчі документи, що складаються під час проведення та за результатами інспекційних відвідувань, невиїзних інспектувань; показники статистичної та оперативної звітності; дані порівняння фактично досягнутих результативних показників здійснення повноважень до показників виконання визначених Держпраці планів; дані інтерв’ювання, анкетування, опитування громадян і збирання інформації від юридичних осіб;

4) отримувати від державних органів, фізичних та юридичних осіб документи й матеріали щодо предмета державного нагляду, й інформацію з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та баз даних, створених державними органами;

5) вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного нагляду;

6) робити висновки про стан додержання об’єктом нагляду законодавства про працю під час здійснення контрольних повноважень;

7) за результатами державного нагляду ініціювати проведення об’єктами нагляду інформаційно-роз’яснювальних кампаній щодо найефективніших способів додержання норм законодавства про працю, захисту й поновлення трудових прав працівників.

Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю затверджено постановою КМУ від 26.04.2017 р. № 295.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»