На підприємства, установи й організації покладається виконання низки заходів щодо ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних, серед яких мають місце внесення до особових карток призовників і військовозобов’язаних змін щодо їх сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи й посади та надсилання щомісяця до 5-го числа до районних (міських) військових комісаріатів повідомлень про зміну облікових даних. Цей обов’язок зазначено в п. 37 Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою КМУ від 07.12.2016 р. № 921.

Обов’язковою є перевірка в громадян під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікових документів (у військовозобов’язаних — військових квитків або тимчасових посвідчень, а в призовників — посвідчень про приписку до призовних дільниць).

Персональний облік призовників і військовозобов’язаних на підприємствах, в установах та організаціях і надалі вестиметься згідно з типовою формою первинного обліку № П-2 «Особова картка працівника», у якій у частині «Назва райвійськкомату за місцем реєстрації» розділу II дані заповнюються на підставі подання військово-облікових документів, а у частині «Назва райвійськкомату за місцем фактичного проживання» дані заповнюються відповідно до інформації, отриманої у військовому комісаріаті після проведення перевірки державними органами.

Тож підприємства, установи й організації, на яких працюють призовники та військовозобов’язані, повинні в 5-денний строк із дня подання відповідних документів уносити до особових карток призовників і військовозобов’язаних зміни щодо їх сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи й посади та надсилати щомісяця до 5-го числа повідомлення про зміну облікових даних до районних (міських) військових комісаріатів за місцем реєстрації, про що зазначено в військово-обліковому документі.

На цьому акцентує увагу Міноборони в листі від 31.03.2017 р. № 116/9/5/2807.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»