Міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення розмірів тарифних ставок (посадових окладів) установлюються роботодавцем у колдоговорі чи іншому локальному документі підприємства залежно від складності робіт, організаційно-правового рівня посади, функцій, що виконує підрозділ, у якому працює той чи інший працівник, й інших умов праці.

Своєю чергою, міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення можуть установлюватися в певному діапазоні («вилці») ставок (окладів). У разі застосування діапазонів («вилок») окладів проводиться атестація працівника, за результатами якої встановлюється оклад у межах діапазону за посадою, яку він обіймає.

Схема посадових окладів — це повний перелік посад, необхідних для нормального функціонування підприємства, для кожної з яких визначено розмір посадового окладу. У схемі передбачено 2 розміри посадових окладів — мінімальний і максимальний. Така «вилка» посадових окладів надає змогу диференціювати рівні оплати праці працівників, які виконують однакову роботу з різними результатами, сприяє підвищенню їхньої кваліфікації, відповідальному ставленню до виконання своїх обов’язків.

Фактичний оклад конкретного спеціаліста встановлюється (у межах «вилки») з урахуванням ситуації на ринку праці, особистих якостей і заслуг працівника, його завантаженості й напруженості праці, що не є порушенням трудового законодавства.

Тобто під час застосування діапазонів («вилок») окладів провадиться атестація працівника, і за результатами атестації встановлюється оклад у межах діапазону по посаді, на якій працівник працює.

У штатному розписі встановлюється фіксований розмір посадового окладу (тарифної ставки).

На врахування таких моментів роботодавцями звертає увагу Мінсоцполітики в листі від 17.03.2017 р. № 741/0/101-17/282.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»