Порядок проведення перевірок інспекторами праці все-таки затверджено, незважаючи на чималу кількість зауважень.

На Урядовому порталі вказано, що на засіданні 26.04.2017 р. Урядом було схвалено відповідну постанову «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Рішенням Уряду врегульовується механізм державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю. Зокрема запроваджуються нові підходи у відносинах держави та бізнесу, згідно з якими головними пріоритетами інспекторів праці визначені профілактична робота та консультування роботодавців.

Так, передбачено, що роботодавці можуть ініціювати проведення державними інспекторами регулярних інформаційно-роз’яснювальних кампаній щодо найефективніших способів дотримання норм законодавства про працю, захисту й поновлення трудових прав працівників.

Водночас запроваджується можливість проведення за бажанням роботодавця так званого аудиту трудового законодавства, а заходи впливу застосовуватимуться лише у випадку, якщо роботодавець відмовляється усувати порушення законодавства про працю.

Однак Державна регуляторна служба цього ж дня, 26.04.2017 р., розмістила на своєму сайті повідомлення про те, що нею не погоджено постанову КМУ щодо порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю. Служба наполягає на його приведенні у відповідність до законодавства.

Зауваження до проекту Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю стосувалися:

1. Визначення сфери правового регулювання проекту Порядку.

Відповідно до пункту 1 проекту, «цей Порядок визначає процедуру здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю юридичними особами (включаючи їхні структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами) та фізичними особами, які використовують найману працю».

Це не відповідає вимогам ч. 1 ст. 259 КЗпП у частині кола суб’єктів, на яких поширюватиметься зазначений порядок.

У назві проекту необхідно відобразити, що він установлює порядок проведення винятково позапланових заходів державного нагляду (контролю), адже це випливає зі змісту самого проекту.

2. Безпідставне наділення повноваженнями на здійснення державного нагляду (контролю) органів, яким законами таких повноважень не надано.

Держпраці вповноважено на здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, а виконавчі органи міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад — на здійснення контролю за додержанням законодавства про працю.

Таким чином, знову маємо ситуацію, коли документ затверджується з порушеннями встановленого законодавством порядку, як це було з постановою, яка визначила перелік технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, при реалізації яких єдинники використовують РРО. Тоді, як пам’ятаймо, Уряд затягнув із публікацією постанови та дещо доопрацював її, узявши до уваги окремі зауваження.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»